Projektovanje elektro instalacija

Projektovanje električnih instalacija

projektovanje

Projektovanje električnih instalacija obuhavata sledeće usluge:

 

  • Izrada glavnih projekata zaštite od požara ZOP

  • Projektovanje transfomatorskih stanica

  • Projektovanje elektroenergetskih postrojenja

  • Projektovanje fotonaponskih elektrana

  • Projektovanje hidroelektrana

  • Projektovanje elektroenergetskih instalacija

  • Projektovanje sistema automatizacije i CNS-a

  • Projektovanje telekomunikacionih i signalnih instalacija

  • Projektovanje posebnih sistema za dojavu požara

  • Projektovanje posebnih sistema za gašenje požara

  • Projektovanje posebnih sistema za odvodjenje dima i toplote

  • Projektovanje električnih instalacija u eksplozivnim sredinama Ex

  • Projektovanje posebnih sistema za dojavu požara u Ex sredinama

  • Projektovanje sistema video nadzora