O nama

O NAMA

TEMING electrotechnology je firma koja se bavi projektovanjem, izvođenjem, konsaltingom i inženjeringom u elektroenergetici, telekomunikacijama i mašinstvu. Firma je osnovana krajem 1996. godine i od tada do danas se neprestano razvija i jača. Sada se možemo pohvaliti velikim brojem uspešno realizovanih poslova.

o-nama

Sarađujemo kako sa domaćim tako i sa stranim investitorima. Uvek se trudimo da ispoštujemo sve zahteve koji se postavljaju pred nas, koristeći pri tome sve resurse koje imamo: znanje, ljudstvo, opremu. Rukovodeći se zakonima tržišta želimo da postignemo optimalan odnos između kvaliteta rada, vremena, novca i materijala.

TEMING nudi projektovanje i izvođenje sledećih eletroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih, kao i mašinskih sistema:

  • elektroenergetske instalacije i razvodni ormani u industrijskim, ugostiteljskim i stambeno-poslovnim objektima
  • fotonaponske elektrane
  • hidro-elektrane

  • transformatorske stanice

  • strukturno telefonsko-računarske mreže

  • kablovsko-distributivni i zajednički antenski sistemi

  • sistemi video nadzora

  • sistemi za detekciju i dojavu požara

  • sistemi za detekciju i dojavu gasa

  • alarmni sistemi

  • sistemi ozvučenja i konferencijske prezentacije

  • sistemi za bežični prenos podataka

  • optički sistemi

  • sistemi za automatsko upravljanje i kontrolu